NIEUWS

De geluidswal

22 mei 2023

Aan de rand van de “Kastanjehof” komt een geluidswal. Deze geluidswal bestaat uit een 3 meter hoge talud. Op de talud wordt een geluidscherm geplaatst.

Het talud wordt ingezaaid met een bloemrijke mix van grassen en kruiden.

Op het bijgaande filmpje is de aanleg van de geluidswal te zien.

Vogelvlucht van de "Kastanjehof"

16 mei 2023

Bijgaand filmpje laat zien dat er volop wordt gewerkt aan de “Kastanjehof”.

Zo is te zien dat de nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Ook is aanvang met de aanleg van de 5 meter hoge geluidwal gemaakt.

 

Bouwrijp maken

Bouwrijp maken

3 april 2023

Afgelopen week werd de sanering afgerond en is er een start gemaakt met het bouwrijp maken van nieuwbouwproject “Kastanjehof” 

De volgende stap in de ontwikkeling is het aanbrengen van de riolering en de nutsvoorzieningen.

Voeg je header hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ontwikkeling / verkoop:

Vestaal Vastgoed

Opdrachtgever:

GAH Onroerend Goed B.V.

Aannemer:

Van Panhuis Bouw